Werkwijze

Na het eerste contact zal er zo snel mogelijk een afspraak worden gemaakt. Deze is kosteloos en heeft als doel om uw wensen verder in kaart te brengen. Telefonisch consult behoort ook tot de mogelijkheden.

Inschatting

Na de inventarisatie van wensen en eisen volgt eventueel een offerte. Hierin worden het aantal ingeschatte uren gespecificeerd die benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden. U bepaalt vervolgens op basis van de verwachte besparingen of de opdracht doorgaat.

Realisatie

Indien akkoord wordt zo spoedig mogelijk gestart met de realisatie van uw oplossing.

Tijdens het realisatietraject zullen zoveel mogelijk tussenopleveringen plaatsvinden. De reden hiervoor is om te waarborgen dat de toepassing conform uw wensen is en blijft. Ook kunnen eventuele aanpassingen direct worden meegenomen.

Het grondig testen van de applicatie is cruciaal en vervult tijdens het gehele proces een centrale rol.

Oplevering

Nadat de acceptatietest naar tevredenheid is afgerond wordt de Office-toepassing aan uw organisatie overgedragen. Dit gebeurt altijd in overleg en vergezeld van documentatie die de werking en beheer van de applicatie beschrijft.